25 Nisan 2018 Çarşamba
 

EZİDİLER 77'NCİ KIYIMINI IŞİD ÜZERİNDEN YAŞIYOR

Ezidiler, diğer inançlara ait toplular tarafından çeşitli yakıştırmalarla tanımlanıyor. (Şeytana Tapanlar, Güneşe Tapanlar, Dinsizler) gibi. Oysaki ön yargılardan kurtulup Ezidi halkının gerçekten kim olduğunu ve inançlarını doğru bilmemiz gerekiyor.